ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪಿಗೆ ಗಂಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ…

Crime/ಅಪರಾಧ Home Kannada News/ಸುದ್ದಿಗಳು

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಜೋಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎರಡು ದೇಹ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಎಂದು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಸುಖ ಮತ್ತು ನೋವು ನಲಿವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರು ಸಹ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಅಂದರೆ ಗಂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಹೆಂಡತಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಫಲ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಗಂಡಂದಿರು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಮೊದಲನೆಯದು ಹೆಂಡತಿಯರು ತಡವಾಗಿ ಏಳುವುದರಿಂದ ಗಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

Pin on Quick saves

 

ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೆಂಡತಿಯರು ಎದ್ದು ಬಾಗಿಲು ತೊಳೆದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಎರಡನೆಯದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಜೋರು ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಹೀಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಂಗಸರು ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಗಂಡಂದಿರು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

 

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲು ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಮೂರನೆಯದು ಹೆಂಗಸರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆಯು ಸಹ ತಿನ್ನುವುದು ಇದು ತಪ್ಪು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ

Couple Saved by SRIRAM | Wedding photos poses, Wedding couple photos, Romantic photoshoot

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಳಕಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೋಂಬೇರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೂಡ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ನೋಡಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೇನೆ ಮನೆ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ

ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ತೊಳೆದು ಮಲಗುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಸುಖವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿರ.

Kerala Traditional Couple#4 | Indian wedding photography couples, Village girl images, Wedding photoshoot poses

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಗಂಡನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು. ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಡದೆ ಇರುವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ

ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮನೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಶೋಭೆ, ಇವರು ಆಚಾರ

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಮನೆಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲ ಗಂಡನಿಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗಂಡನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...