ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಆ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಸೊಂಟ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಸುಸ್ತು ಬೇಜಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ…

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಆ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಸೊಂಟ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಸುಸ್ತು ಬೇಜಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

……………………..

…………………….

…………….

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ/ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •