ಮದುವೆ

ಮದುವೆ ನಂತ್ರ ‌ʼಸಂ-ಗಾತಿʼ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಮಾತು ಬೇಡ..!

Home

ಮದುವೆ ನಂತ್ರ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ನಂತ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮದುವೆ ನಂತ್ರ ದಂ-ಪತಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಮುರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆ ನಂ-ತ್ರ ಸಂ-ಗಾತಿ ಬಳಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಮದುವೆ ಖರ್ಚು : ಮದುವೆ ಎಂದ್ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮದುವೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಎಂದು ಸಂ-ಗಾತಿ ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಸಂ-ಗಾತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾಜಿ ಸಂ-ಗಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬೇಡ : ಮದುವೆಯಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂ-ಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಮಾಜಿಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಿ. ಎಂದೂ ಸಂಗಾತಿ ಮುಂದೆ ಮಾಜಿ ಸಂ-ಗಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಸಂ-ಗಾತಿ ತು-ಲನೆಯಂತೂ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.

ಜಂಭ ಬೇಡ : ಸಂ-ಗಾತಿ ಜೊತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ. ನಿನಗಿಂತ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಜಂಭ ಬೇಡ.

ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬೇಡ : ಸಂ-ಗಾತಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಂ-ಗಾತಿ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂ-ಗಾತಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಸಂ-ಗಾತಿಯ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಬೇಡ : ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಉಡಾಫೆ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಸಂ-ಗಾತಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನೊಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ.

 
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...