ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿತ, ಸಿಡಿಲಿನ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದ ಕಲ್ಲು, ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಸ್ಧಳೀಯರು

ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿತ, ಸಿಡಿಲಿನ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದ ಕಲ್ಲು, ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಸ್ಧಳೀಯರು

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ/ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •