ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕೆಲವಾರು ನಷ್ಟಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದೇ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವಣ ಬಂಧವನ್ನೇ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದು ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿವೆ.

ಸಂಗಾತಿಗಳ ಮಿತಿಯ ಅರಿವಿರಬೇಕು
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮೂಡಬಹುದಾದ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಈ ಮಿತಿಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಮಿತಿಯ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರದಿರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

​ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಗಬಾರದು
ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಿರಿಯರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಿರಿಯರು ಅವರ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸಾಯುವಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಹೇರಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಮದುವೆಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಭತ್ತರ ದಶಕದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದವು. ಇಂದು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಗೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೋ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಬಹುದು.

ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಒತ್ತಡ ಬೀಳಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತಾದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು.

​ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು
ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ’ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋಗುವ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಈ ತಪ್ಪು ಆಗದಂತೆ, ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗನೇ, ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ, ಧೈರ್ಯವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಯೇ ಬಿಡಿ. ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

​ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರಿಗಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದೂ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದು ತೀರಾ ಸ್ವಾರ್ಥದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಸರಿ ಎಂದರೆ ಮಾಲಿಕನ ಗುಲಾಮ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವೂ ಹಸನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

​ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಜಮಾನತ್ವ ವಹಿಸಿ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೇ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಇರಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪು ಆಗಿಯೇ ಹೋದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಬಾರದು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಧೋರಣೆ ತೋರುವುದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎಸಗುವ ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಸರಿ, ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಆದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಅವರೂ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ/ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •