ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಫೀಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಶಾಕ್ ಆದೆ. ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೈ ಒಳಿಗಿನದೆಲ್ಲಾ ಕಾಣುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದರು ನಟಿ ರೇಖಾ ದಾಸ್.

Rekha-Das

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಫೀಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಶಾಕ್ ಆದೆ. ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೈ ಒಳಿಗಿನದೆಲ್ಲಾ ಕಾಣುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದರು ನಟಿ ರೇಖಾ ದಾಸ್.

Rekha-Das

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಫೀಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಶಾಕ್ ಆದೆ. ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೈ ಒಳಿಗಿನದೆಲ್ಲಾ ಕಾಣುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದರು ನಟಿ ರೇಖಾ ದಾಸ್.

………….
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ/ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •