ಯಾವುದೇ ಹೆಂ-ಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?? ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Home

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮ-ದುವೆಯೆನ್ನುವುದು ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿಸುವ ಬಂಧನ. ಪ-ತ್ನಿ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಂಡ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಆತನ ದೇವರೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ-ತ್ನಿ ಕೂಡ ಪತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ.

ಮ-ಧ್ಯಪಾನ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ವಿಪರೀತ ಮ-ದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ-ತ್ನಿ ಪತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಪತಿಯಿಂದ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ: ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀ-ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಗಂಡನಿಂದ ಪ್ರೀ-ತಿ ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ಪತ್ನಿ ಬೇರೆಕಡೆ ಪ್ರೀ-ತಿಯನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಪತಿ : ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಪತಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತಾನೆ.

100 Best Images, Videos - 2022 - ಮೋಸ - WhatsApp Group, Facebook Group,  Telegram Group

ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆ ಹೆಂ-ಡತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಲು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಆಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಪ-ತಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ : ಪತ್ನಿಯ ದೈ-ಹಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪತಿ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ದೈ-ಹಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಾಗಿ ಬೇರೆಕಡೆ ಪ್ರೀ-ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಜಗಳಗಳು: ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ನಂತರ ಪ್ರೀ-ತಿಯನ್ನು ಪ-ತ್ನಿ ಪತಿಯ ಬಳಿ ಹುಡುಕಲು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಪ-ತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ : ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಪತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಆಕೆ ಆತನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಪ-ತ್ನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪತಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಗಂ-ಡನ ಅನುಮಾನ: ಪ-ತ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವ ಗಂಡನಿಂದ ಆಗಿ ಆಕೆ ಗಂಡನಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...