ಗ-ರ್ಭಧರಿಸಲು ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ನೋಡಿ…

Home

ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮೋಜಿನಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಗ-ರ್ಭಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆತಂಕಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಗ-ರ್ಭಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗ-ರ್ಭದರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ….ಮದುವೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ನ-ವದಂಪತಿಗಳು ಲೈಪ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗ-ರ್ಭ ದರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುಡೂತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಾರೆ,

ಆದರೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖತ್ಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ನೀವು ಗ-ರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕು? ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೇ ವೈ-ದ್ಯರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಹಾರಕಂಡಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮ-ಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಗ-ರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸೋಲಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮ-ಗು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗ ಸಂ-ಭೋಗಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಂ-ಭೋಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿ-ಣಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಹೆರಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮಗುವನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗ-ರ್ಭಧರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ವಯಸ್ಸು 35 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮೋಜಿನಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಗ-ರ್ಭಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆತಂಕಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಗ-ರ್ಭಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಮಗು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಜನರು ಗರ್ಭಧರಿಸುವಾಗ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ-ರ್ಭ ಧರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಲೈಂ-ಗಿಕ ನಡೆಸುವುದು ತಪ್ಪು, ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಕ್ರಿ-ಯೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ.

159 Romantic Things To Do As A Couple (Fun And Unique Date Ideas)

ಭಂ-ಗಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
​ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗಂಡ ಹೆಂ-ಡತಿ ಯಾವುದೇ ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೇ ಕೆಲವು ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಅನುಸಿಸುವುದರಿಂದ ಗ-ರ್ಭ ನಿಲ್ಲಲ್ಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಭಂ-ಗಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ದಂಪತಿಗಳು ಮಿಷನರಿ ಭಂ-ಗಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಂಗಿ ಹೌದು, ಇದರ ನಂತರ ನಾಯಿ ಭಂಗಿ ಕೂಡ ಗ-ರ್ಭ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳು ಗ-ರ್ಭಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಬೇಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದರೂ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೀ-ರ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ-ರ್ಭ ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಂ-ಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ
ಅಂ-ಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂ-ಡಾಶಯದಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಅದು ಫಾ-ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ಕೋಶದಿಂದ ಫಲೀಕರಣ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂ-ಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಹಿಳೆಯ ಋ-ತುಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪೀ-ರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಲು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು.

ಆದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯವು ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮಹಿಳೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂ-ಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ಅಂ-ಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ-ರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

​ಸಂ-ಭೋಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವು ಗ-ರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಗ-ರ್ಭಧರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾದ ದಿನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂ-ಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಅಂ-ಡೋತ್ಪತ್ತಿ ದಿನವು ಗ-ರ್ಭಧರಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂ-ಡಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ 12 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಅಂ-ಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ-ರ್ಭಕಂಠದ ಲೋಳೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೀರ್ಯವು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂ-ತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲದು. ಅಂ-ಡೋತ್ಪತ್ತಿಯ ನಿಖರವಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರಣ, ನೀವು ಅಂ-ಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಗ-ರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...