ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಕ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಸಕತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಕ್ರಾ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಕತ್ ವೈ-ರಲ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಾ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈರೀತಿ ಪಾ-ರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒ-ಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹು-ಡುಗಿಗೆ ಬಕ್ರ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹು-ಡುಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಈತ ಬಕ್ರಾ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ತಿ-ರುಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ! ಭಾ-ರಿ ಅವಾo-ತರ ಶೃಷ್ಠಿ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾ-ರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ! ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಕತ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿರಿ

ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •