ದೇಹ

ಹೆಂಗಸರ ದೇ-ಹದ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು…

Home

ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡು-ಗಿಯರ ಶ-ರೀರದ ಈ 3ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ದುರದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಹೆ-ಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಆ 3ಭಾಗ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದು ನಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ ಕೈ ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೆ-ಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವೊಂದು ದೇ-ಹದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಲೆಯತ್ತುತ್ತವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹೌದು ನಿಮಗೆ ನಗರವು ನಿಮ್ಮ ಸಂ-ಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಕುರಿತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಲೇಖನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂ-ಗಾತಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿ ಕುರಿತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ತುಟಿ.

ತು-ಟಿ :ಹೌದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೃಷಿಯ ಭಾಗವು ಸಹ ಹೆ-ಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಯಂತೆ ಯಾವ ಹೆ-ಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತು-ಟಿಯ ಆಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪೂರ್ಣ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇ-ಲ್ತುಟಿ ಮತ್ತು ಕೆ-ಳತುಟಿ ಒಂದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಹವರ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಂ-ಗಾತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಳ ತುಟಿ ದಪ್ಪದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಹೆಂಗಸರು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ...! - Chandamama  Kannada

ಗಲ್ಲಾ :ಯಾವ ಹೆ-ಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಂಡನೆಯ ಗಲ್ಲವಿರುತ್ತದೆ ಅವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಸೌಂಧರ್ಯ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೌದು ದುಂಡನೆ ಗ-ಲ್ಲ ಇರುವ ಹೆ-ಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೆ ಉದ್ದನೆಯ ಗಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಹೆ-ಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಇವರು ಲೌ-ಕಿಕ ಸುಕಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕೆನ್ನೆ :ಹೌದು ಯಾವ ಹೆ-ಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಹೆ-ಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ-ನ್ನೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆ ಇವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಸೈಕಾಲಜಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಎಂದರೆ ಕೆ-ನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂ-ಗಾತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀ-ತಿ ಗೌರವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು ಕೆ-ನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಅವರ ಪತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರೊ-ಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಹೆ-ಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ಈ ರೀತಿ ಸೈಕಲ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವೊಂದು ಶರೀ-ರದ ಭಾಗ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಜ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...