ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂ;ಗಿಯನ್ನೆ ಮ;ದುವೆಯಾದ ಅಣ್ಣ! ತಂ;ಗಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ

ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂ;ಗಿಯನ್ನೆ ಮ;ದುವೆಯಾದ ಅಣ್ಣ! ತಂ;ಗಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •