ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಟನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ಆದುರಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನಿಂದ ಕಷ್ಟವಾದೀತು. ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂದರೂ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳ ಹೆಸರನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ?