ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗೆ ಚೈನ್ ಇರೋದ್ಯಾಕೆ.? ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿರ.!

Health/ಆರೋಗ್ಯ Home Kannada News/ಸುದ್ದಿಗಳು

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜೀನ್ಸ್ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗಾಗಿ ಧರಿಸದೆ ಕೇಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಹೊಗಬೇಕು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ-ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಜನರು ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಜೀನ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಮೊದಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಪುರುಷರ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀನ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಸಹ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಹಿ-ಳೆಯರ ಜೀನ್ಸ್ ಗೆ ಏಕೆ ಜಿಪ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಹಿ-ಳೆಯರ ದೇ-ಹದ ರಚನೆಯು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಹಿ-ಳೆಯರ ಸೊಂ-ಟದ ಗಾತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಮಹಿ-ಳೆಯರ ಜೀನ್ಸ್ ದೇ-ಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ

ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಹಿ-ಳೆಯರ ದೇ-ಹದ ಆಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ,ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಹಿ-ಳೆಯರ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಜಿಪ್ ಅನ್ನು ಪುರು-ಷರ ಜೀನ್ಸ್ ನಂತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಹಿ-ಳೆಯರ ಯೋ-ನಿಯ ಭಾಗವೂ ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮ-ಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಿಪ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಜೀನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸೊಂಟದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೊಂ-ಟದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವು ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...