ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾ-ಮ ಪ್ರ-ಚೋದನೆ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು,ನೋಡಿ…

Health/ಆರೋಗ್ಯ Home Kannada News/ಸುದ್ದಿಗಳು
ಕಾ-ಮ ಪ್ರ-ಚೋದನೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಿದುಳು ಪುರುಷರ ಮೆದುಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉ-ದ್ರೇಕಗೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...