ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಇ.ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ತಿಳಿಯಿರಿ…

Home Kannada News/ಸುದ್ದಿಗಳು Ration Cards/ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್(ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ)

ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಇ.ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ತಿಳಿಯಿರಿ…

Karnataka Ration Card:ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ(ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್)

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ >>>>>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RationCard.Karnataka.Ahara

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...