ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಜೆಸಿಬಿ, ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅದೆಂತಹ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಜೆಸಿಬಿ, ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅದೆಂತಹ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ/ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •