Cargill

ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾ’ಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯೋಧರು,ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 🙏

Home Kannada News/ಸುದ್ದಿಗಳು

ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾ’ಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯೋಧರು,ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 🙏

ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾ’ಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯೋಧರು,ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 🙏

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...