ಪುರುಷರು-ಮಹಿ*ಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಒ ಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ..!

Home Kannada News/ಸುದ್ದಿಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂ ಡತಿಯ ಇಂತಹ ವ ರ್ತನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಿಂದ ರೋಡ್ ಪ ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಬಲ್ಲದು.ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಗಿ ನೀವು ಬಡವರು ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸು *ಖಸಮೃದ್ಧಿಯು ಇಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಂ *ಗಸರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿಡಬೇಕು.ಕೆಲವು ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮ ಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಲೇ ಬಾರದು.ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಓಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

1, ಕಾ ಲು ಅಲ್ಲಾ ಡಿಸುವುದುಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸರ್ವ ನಾಶ ಆಗಬಹುದು.ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಸಿಟ್ಟಗುತ್ತಾಳೆ.

ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಬಂಧದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ | Relationship Tips For Working In different Shift Couple To Save Their ...

2, ಮನೆಯ ಮಹಿ ಳೆಯರು ಪೊರಕೆ ಇಡಿಯನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.ಇಂತಹ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಸೆಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ವಾಸವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ.

3, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಎಂಜಲು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು.ಆದಷ್ಟು ಎಂಜಲು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.

4,ಇನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಕುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಇಂತವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರೋದಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

5, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಹಿ ಳೆಯರು ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗಿಲಿನ ಹೋಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ತಿನ್ನುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸರ್ವ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಯಂಕರವಾದ ಅಶು ಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

6, ಮಹಿ ಳೆಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ನೆಲವನ್ನು ವರಿಸಬೇಡಿ.

7, ಇನ್ನು ಮನೆಯ ಮ ಹಿಳೆಯರು ತಡ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ *ಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಆಗಲಿದೆ.ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವ ವೇಳೆಯೂ ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಾವನವರ ಆಸ ಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ.

8,ಮಹಿ ಳೆಯರು ಇತರರಿಗೆ ಬೈಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಆಗಲಿದೆ.ಇಂತಹ ಮಹಿ ಳೆಯರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತಾಳೆ.

things you should say to your partner everyday: ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೂ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಬೇಡಿ ಆಕೆಗೆ ಆಗ್ಬರಲ್ಲ! - these things husband should never say to his wife | Vijaya Karnataka

9, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಮಹಿ ಳೆಯರು ಮನೆಯ ಅಂಗಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡದಿದ್ದರೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಹೆಂ ಗಸರು ಎದ್ದಕೂಡಲೇ ಮನೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.ನಂತರ ಬೇಗಾ ಬೇಗನೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ.

10, ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿ ಳೆಯಾರು ತನ್ನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಿವಿ ಒಲೆ ಕಾಲುಂಗುರ ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿ ಚ್ಚಿ ಡಬಾರದು.ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮೃ ತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ.ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಕೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...