yuguyg

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಅಂತಹ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಚ’ಟ ಇರುತ್ತದೆಯಂತೆ…

Health/ಆರೋಗ್ಯ Home ಸರ್ಕಾರೀ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಪುರುಷರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮದ್ಯ-ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮದ್ಯ-ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ದುಡಿದಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ದುಡಿಯುವುದು ಆಗಿದ್ದರೆ 60ರಿಂದ 70 ರೂಪಾಯಿ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ .

ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೆಂಡ-ತಿಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕು-ಡಿತ ಎನ್ನುವುದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟ-ದ್ದು ಆ ಚ-ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬಲಿ ಆದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಗಂಡನನ್ನ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟು ಹೆಂಡ-ತಿಯರು ಇವಾಗಲು ಕೂಡ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ…

ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹಜ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ವರಗಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿ-ರಿಕ್ತವಾದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಅಂತಹ ಹೆಂ-ಗಸರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚ-ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಯಂತೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮದು-ವೆಯಾದ ಹೆಂಗ-ಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ರಂತೆ ಮಧ್ಯ-ಪಾನ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರಂತೆ . ಇವರು ಪುರು-ಷರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ ಅದೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ…

ಹೌದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಅಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಂಗಸರು ವಿಧ-ವೆಯರು ಹಾಗೂ ಮ-ದುವೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕ-ನ್ಯೆಯರಮೇಲೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ-ದ್ಯವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೇವಲ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಏನು.

ಈ ಲೇಖನ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಯಾವುದೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕು-ಡಿಯುವುದು ಹೆಂಗಸರು ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡಸರಿ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚಟ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು.

ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಇದರ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬಂತಹ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕುಡಿ-ತದಿಂದ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಇವಾಗಲು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೇಲೆ ಬರುವುದಾದರೂ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಚಟ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ಅಂಟದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...