ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಖಚಿತ!

Home

ಇಂದು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪುರುಷರು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಹೆಚ್ಚು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...