ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಪತಿಯು ಪ *ತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ…

Health/ಆರೋಗ್ಯ Home Kannada News/ಸುದ್ದಿಗಳು

ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಬಯಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂ *ಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಸತಿ *ಯೊಂದಿಗೆ ಪತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಸಿ *ಗೆಯಲ್ಲಿ ತೃ ಪ್ತಿ ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ತ *ಮ್ಮಾಕೆಯ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಯದಿರುವುದೇ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೊರತೆಯು ಮ ಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಇವೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವಾಗ ತಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪತ್ನಿಯ ಆನಂ ದವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷರು ಹಾ *ಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರಂತೆ..!

​ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಹರ್ಷ ಚಿತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ,,,

ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೂದಲು ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿ *ಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುದ ತಂದು ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಭಾ *ವೋದ್ರಿಕ್ತರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಹರ್ಷ ಚಿತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಇದರಿಂದ ಸಂ *ತೃಪ್ತಿ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ ಒ ರಟು ಅಥವಾ ಶಾಂ ತವಾಗಿ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

​ಮಲ* ಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ,

ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ?, ಆದ್ದರಿಂದ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಿಮ್ಮ ಮಲ ಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೀಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು, ಸುವಾಸಿತ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಬ್ಬ ರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ವೈ *ನ್, ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ *ತಿಯ ಮೂಡ್ ಅನ್ನು ಹಾ* ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಆ ರಾತ್ರಿ ಮಧುರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀ *ಲ್ ಬರಲು ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾಳೆ.Kannada novels series | ಸಂಗಾತಿನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂ *ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸರಳ ತಂತ್ರ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಇಂದು ರಾ ತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂ *ಡ್’ಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದಿಗೂ ಹಠಾ ತ್ ಆಗಿ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಇಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಕೆಲವು ಮಹಿ ಳೆಯರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಾಗೆಂದು ಡಾ *ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕೆಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮ* ಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ. ಅದು ಆಕೆಗೆ ಖುಷಿ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಪ *ತ್ನಿಯ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುತ್ತಾ, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ *ಸುಗುಡುವುದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿ *ಯೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಲಹೆಗಳು...- Kannada Prabhaಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು ಅವರ ಕೆಳಭಾಗದತ್ತ ಸ್ಪ *ರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನೀವು ಮಾತನಾಡದೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮು *ದ ಸಂತೋಷ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೌ *ಖಿಕ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರ *ಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾ *ಮಪ್ರಚೋದಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...