ಸ್ತ್ರೀ

ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಗಂ-ಡನಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಯಸೋದು ಏನು ಗೊತ್ತೆ…

Entertainment/ಮನರಂಜನೆ Girls Matter/ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಷಯ

ಗಂಡ ಹೆಂ-ಡ್ತಿಯ ಪ್ರೀ-ತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬಾಂದವ್ಯ ಹೊಂದಿದರೆ ಸು-ಖ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಆಕೆಯೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಆಕೆಯೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿರುವ ಭೂ-ಮಿತಾಯಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಲಾಲನೆ-ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅವರ ಇಷ್ಟಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀ-ತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕರ್ತವ್ಯ,

ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪುರುಷರಿಗೇ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, “ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರೀ-ತಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮ-ಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಥೆಗಳೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರುಷರು ‘ಮ-ಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ’ ಎಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಮ-ಹಿಳೆಯರು ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಪ್ರೀ-ತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದು ಕಷ್ಟ! ಹಾಗಾಗಿ ಮ-ಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪುರುಷರ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮ-ಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಬ-ಯಸುವ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪ್ರತೀ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ 5 ಗುಣಗಳು | 5 Things Women Want From Men | Love And Relationship | ಪ್ರತೀ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ 5 ಗುಣಗಳು | ಪ್ರೀತಿ ...

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಪ-ವಿತ್ರ ಬಂಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂ-ಗಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀ-ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ-ವಿತ್ರ ಬಂಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೌ-ವನವನ್ನು ಏರು ಪೆರು ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಇರಲು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಪ್ರೀ-ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂ-ಗಾತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯಿಡಲು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆಯ ಜೀವನ ಸಂ-ಗಾತಿ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಆ-ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಂ-ಡತಿಯೂ ತಮ್ಮ ಗಂಡ ತಮಗೆ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪತಿ ತಮ್ಮ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿ ಎಂದಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅವಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂ-ಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಂ-ಬಂಧವು ಎಂದಿಗೂ ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರೇ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಹುದು.

ಸಂಬಂಧ - ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕೋ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಬೇಕೋ? | Differences Between Dating And Being In A Relationship in Kannada - Kannada BoldSky

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂ-ಡತಿ ಎಂದಾದರೂ ತನ್ನ ಬ-ಯಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಅವನ ಆಶಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಈಡೇರದೆ ಹೋದರೂ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ವಿಷಯವು ಅವರೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂ-ಬಂಧದ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂ-ಗಾತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆಗಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂ-ಗಾತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ. ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂ-ಬಂಧವು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂ-ಗಾತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂ-ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಯ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಂ-ಗಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗು ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ / ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...