ಪತಿ

ಎಲ್ಲರ ಹೆಂ-ಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ಮರೆಮಾಚಲಾಗುವ 5 ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?? ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

Girls Matter/ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಷಯ

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆ-ಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಸದಾ ಚಂಚಲೆ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸಂ-ಗಾತಿ ಅಂದರೆ ಬಾ-ಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

  1. ಹು-ಡುಗಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂ-ಬಂಧಿಕರ ಕುರಿತಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
  2. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹು-ಡುಗಿಯರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸೀ-ಕ್ರೆಟ್ ಕೃಷ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಂ-ಗಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
  3.  ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡ ನೀಡುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂ-ಗಾತಿಗೆ ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿದೆ.

Bhuvaneshwari | Bhuvaneshwari | mytkada | Flickr

  1. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮನೆಯವರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂ-ಗಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಲು ಮ-ಹಿಳೆಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
  2. ತಮ್ಮ ದೈ-ಹಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬಂದರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಂ-ಗಾತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಬಳಿ ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳಲು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ-ನನಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗು ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ / ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ >>>  ಗಂಡ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಜೊತೆ ಸರಸವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ !!