ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ?…

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬಂದರೂ ನಾವು ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಾ ಮುತ್ತನ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ( pomegranate juice benefits) ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅನೇಕ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಸಹ ನಾವು ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ […]

ಮುಂದೆ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ >>