SCHOOL-INSIDENT

ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಆ-ತ್ಮ ಹ-ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ! ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಮುದ್ದಾದ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾದರೂ ಏನು? ಪತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ನೋಡಿ!!

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನು ತಿದ್ದಿ, ಸೋತಾಗ ಸಾಂತ್ವಾನ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವವರೇ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗದೇ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಒಬ್ಬಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ-ತ್ಮ-ಹ-ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಡಗಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ […]

ಮುಂದೆ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ >>