CAUGHT

ವೇ’ಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಕತ್ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರು ಇವರೆ ನೋಡಿ..

ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಫೈ, ಲೆಗ್ಝುರಿ, ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲೆಗ್ಝುರಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೆಗ್ಝುರಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮೇಲೆ. ಲೆಗ್ಝುರಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇ-ಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವೇ-ಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ […]

ಮುಂದೆ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ >>