ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಶಕ್ತಿನಾ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಕೇವಲ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ..ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲಿಸಿ…

ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ… ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಮೆತಡ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿತ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ.

ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಬಹುಷ್ಯ ನನಗೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಯಾರೂ ಋಷಿಮುನಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೇವಲ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ.

ಮಾಡಬಾರದು ಹುಡುಗಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮಚರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿಬರು ಕೇಳಿರುವುದು ಕೇವಲ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯದ ಪಾಲ ನೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂದ ನಾನು.

ಇದನ್ನು ತಿಳಿದನು, ಆಗಿನಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ತಿಳಿಯೋಣ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಬಹುದು.

ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತ ಆಂಜನೇಯ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಅರ್ಥ ಕೇವಲ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಡಿಸುವುದರ ಬದಲು ಒಂದು.

ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಚರ್ಯದಿಂದ ಸೇರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಸೀದಾ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನಪೀಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಚರಿಯ ಯೋಗದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯುಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸರಳ ಜೀವನ ಬಾಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಿಮ್.

ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಜನರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಅರ್ಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು ಇದು ಎಷ್ಟು.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇದರ ವೇದಿಕ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಸಂತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

You might also like

Comments are closed.