ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೆ-ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು,ನೋಡಿ…

ಸೆ-ಕ್ಸ್ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಸು-ಖವು ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಸೆ-ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.ಅಂದರೆ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರತೀ ನಾಲ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಲು ಆಗಲ್ಲ.

ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗದೆ ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂ-ಗಾತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂ-ಗಾತಿ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವುದು. ನೀವು ಲೈಂ-ಗಿಕ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹ-ಸ್ತಮೈ-ಥುನವನ್ನು ಬಳಸ ಬಹುದು.

MumbaiFemaleEscorts - Twitter Search / Twitter

ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ರೇ-ಕಿಸಲು ಬಳಸಿ, ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ದೈ-ಹಿಕವಾಗಿರಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸು-ಖ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಟಿಕೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುಉವದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಲೈಂ-ಗಿಕತೆಯು ಹೊರಚೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಂ-ಗಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಭ್ಯ ನೀ-ಲಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಉ-ದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

Riya Nuru Massage And Call Girls Andheri, Indian escort in Mumbai

ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಂ-ದ್ರನಾಡಿ ಉ-ದ್ರೇಕವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವರು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವರು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಂ-ದ್ರನಾಡಿ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದು ಗಡಸು ಅಥವಾ ನಯ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮಾತ್ರ ಸೆ-ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದರ ಬಳಿಕ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸು-ಖ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ದೃಷ್ಟಿಹರಿಸಿ. ಎರಡು ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳ ನಿಯಮ ನೆನಪಿಡಿ, ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘಸಮಯ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೌ-ತುಕವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು.

You might also like

Comments are closed.