ಮ-ದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ತವರುಮನೆಯಿಂದ ಈ 5 ವಸ್ತು ತರಬೇಡಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗಂಡನ ಅಂ-ತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಡಿ!

Girls Matter/ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಷಯ

ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನೀವು ಮರೆತರು ಸಹ ಮನೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಲೇಬಾರದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ-ರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ರೂಪ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಾ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಂ-ಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಾರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ಮಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮ-ರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರು ಮಗಳನ್ನು ಗಂ-ಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಶಿವನ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಧನಸಂಪತ್ತಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚನೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗಳ ತವರು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸು-ಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.

international women's day 2022: 2022 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ: ಈ 2 ಸ್ತ್ರೀಯರ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು..! - international women's day 2022 special present days women should learn lot of things ...

ಹಾಗಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣಪತಿಯ ಸೊಂ-ಡಿಲು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲು ಇರುವ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಲಾಭದ ಬದಲು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ 18 ಇಂಚು ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಗಣೇಶನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗಣಪನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಗಣಪನ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವ ಎರಡು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸು-ಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ…
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗು ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ / ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...