District & Taluk Officials / ಜಿಲ್ಲಾ & ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

District & Taluk Officials / ಜಿಲ್ಲಾ & ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,

ration card rules in these situation your card will be cancel follow ration card latest rules | ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ Business News in Kannada

ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು >>>

ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ,ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ >>>

CLICK ON LINK >>> https://ahara.kar.nic.in/Home/ContactUs

 

You might also like

Comments are closed.