ಹೇ ಗಂಗೂ ಬೈಕ್ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡು ನಂಗು ಎಂದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು : ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೇ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತಾವು ಯಾವ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ . ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಬೈಕ್ ಕಲಿಸಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ದೇಹದ ಮುಟ್ಟ ಬಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅಸಹ್ಯ್ ವಾಗಿ ನಡೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ .

/news_images/2023/01/boy-teache-girl-bike-riding1673419792.jpg

ಇದನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನೋಡಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ .

You might also like

Comments are closed.